We are humans, and not machines, hence our right to vacations. We’ll be back on Sept. 1!

 16/08/2018 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Vilka vi är 
Vilka vi är
Translations available: English  Español  Français  Deutsch  Português/Galego  Italiano  Català  عربي  فارسی  Ελληνικά  Русский  Tamazight   Türkçe  Esperanto 

Vilka vi är

Att översätta är att återge från ett språk till ett annat.
Jag tror att det är mer än så, jag anser att översättande är att tänka över gränser.
 
José Martí, Complete Works
Volume XXIV, Havana 1983
 
Vi Tlaxcalas översättare utgör en grupp människor från många nationer och olika kulturer, vi kommer från fem kontinenter, enade bakom ett gemensamt mål: horisontell överföring, utan censur, av global socialpolitisk information på de språk som vi använder. Vi arbetar ideellt och utan någon ersättning. Vår ideologi finns nedskriven i Tlaxcalas manifest och sidorna på denna hemsida är under Copyleft. 


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.