TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 21/11/2017 Tlaxcala, la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso Manifesto de Tlaxcala  
Esperanto  
 Ĉefpaĝo 
PLEJ NOVAJ ARTIKOLOJ EN ESPERANTO
03/05/2016  -  UNIVERSALAJ TEMOJ
Originalo: Français
Tradukita al la lingvo English  Español  Italiano  Português  Русский  Esperanto 
INTERNACIA VOKO DE #NUITDEBOUT POR UNUIĜI EN PARIZO LA 7AN KAJ LA 8AN DE MAJO POR #NUITDEBOUTPARTOUT LA 15AN DE MAJO

Global NuitDebout

#46mars (15an de Aprilo), du semajnoj post la granda mobilizado de la 31an de Marto en Parizo, la movado Nuit Debout senhalte entendiĝas. En multaj francaj kaj fremdaj urboj naskiĝas aliaj Nuits Debouts (Starante Noktoj) kaj raportas komunajn esperojn ...01/05/2016  -  UNIVERSALAJ TEMOJ
Originalo: Français
Tradukita al la lingvo English  Español  Deutsch  Italiano  عربي  Português  Русский  Esperanto 
“Ni nin engaĝas por konstruo de vasta movado popola, konscia, kritika kai mobilizita”: Jérôme Duval, de CADTM

Milena Rampoldi ميلينا رامبولدي میلنا رامپلدی Милена Рампольди

Jérôme Duval estas aganto de CADTM (france: Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, Komitato por la Nuligo de la Ŝuldo de la Tria Mondo), fondita en 1990 en Lieĝo kaj nun fariĝinta internacia reto. CADTM partoprenis ...24/01/2016  -  KULTURO KAJ KOMUNIKADO
Originalo: Italiano
Tradukita al la lingvo Français  Ελληνικά  Español  Esperanto 
Silentigataj kaj ĉantaĝataj: ni ree prenu la tamburojn

Dario Fo Ντάριο Φο

Ni envicigu la aferojn: la delega leĝo pri telefonaj subaŭskultadoj, la reformo de la Senato, la intervenoj sur la Ŝtatan Radioentreprenon, artikolo 18 forviŝita el la Leĝo pri la Laboro… Ĉiuj aferoj kiuj, se okazintaj antaŭ dek kvin jaroj ...24/01/2016  -  ĈEFARTIKOLOJ KAJ OPINIOJ
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Русский  Français  Italiano  Deutsch  Español  فارسی  Esperanto 
Tlaxcala : "Lingvoj devus esti pontoj, ne muroj"

Fact. International

Intervjuo kun Fausto Giudice, unu el la kunordigantoj de Tlaxcala, la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverseco Ĉu vi povas diri al niaj legantoj pri la laboro de via retejo? Por kio ĝi kreiĝis? Kion signifas ĝia nomo? Tlaxcala estas ...23/07/2015  -  ĈEFARTIKOLOJ KAJ OPINIOJ
Originalo: Français
Tradukita al la lingvo Español  Italiano  Ελληνικά  Esperanto  Deutsch  Português  English  Türkçe  فارسی  Tamazight   عربي  Català 
Adiaŭ Manuel

Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي

  Manuel Talens mortis la mardon, 21an de julio en Valencio post longa malsano. Perdante lin ni perdas fraton, amikon, kompanon. Ni delonge sciis ke li estas senanstataŭa, de kiam lia malsano distigis lin de ni. Lia malapero lasas grandan vakuon. ...16/07/2014  -  ĈEFARTIKOLOJ KAJ OPINIOJ
Originalo: Español
Tradukita al la lingvo Esperanto  Français  Svenska 
Gazao

Eduardo Galeano

Por pravigi sin, ŝtata terorismo fabrikas teroristojn: semas malamon rikoltas alibiojn. Ĉio indikas ke tiu ĉi masakro de Gazao, kiu laŭ siaj plenumantoj celas fini kun teroristoj, sukcesos multipliki ilin. Ekde 1948, palestinanoj vivas kondamnitaj ...PLEJ NOVE PUBLIKIGITAJ ARTIKOLOJ
21/11/2017  -  TERO DE PALESTINO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Italiano  Español 
Dystopia* in the Gaza Strip

- Gideon Levy جدعون ليفي גדעון לוי

A human catastrophe is taking place just an hour away (from Israel); a humanitarian disaster, a horror for which Israel bears the brunt of the blame — and Israel is occupied by the sexual assault allegations against TV executive Alex Gilady The ...19/11/2017  -  ĈEFARTIKOLOJ KAJ OPINIOJ
Originalo: Español
Colombia: Democracia virtual

- Alexander Escobar

- Neo: ¿Por qué me duelen los ojos? - Morpheus: Porque nunca los has usado. The Matrix, 1999 El espejismo de una sociedad presentada como democrática impone imágenes de un mundo ajeno al que se vive, a manera de realidades ...18/11/2017  -  BILDOJ KAJ SONO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Español 
CA Gov. Jerry Brown Tells Indigenous Activists Protesting Fracking He’ll Put Them “In the Ground”

- Amy Goodman

Democracy Now! broadcasts live from the U.N. climate summit in Bonn, Germany, where representatives from nearly 200 nations have gathered for negotiations aimed at bolstering the landmark 2015 Paris climate accord. This year’s climate change ...18/11/2017  -  TERO DE PALESTINO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Français 
Gaza: A life worth living?
On a young writer's suicide


- Hamza Abu Eltarabesh حمزة أبو الطرابيش

On Tuesday, 29 August, Mohannad Younis swallowed a bottle of sleeping pills and ended his life. He was only 22 and seemed to have much going for him. A budding author, he had recently completed a series of short stories and just put the finishing ...17/11/2017  -  ABJAJALO
Originalo: Español
Tradukita al la lingvo Italiano 
No es Venezuela, es el resto de Latinoamérica

- Ilka Oliva Corado

Mientras a nosotros, los informativos corporativos nos bombardean con noticias sobre Venezuela: que la hambruna, que la dictadura de Maduro…, en el resto del continente se vive la embestida del neoliberalismo. Mientras nosotros, “no queremos ...16/11/2017  -  EŬROPO
Originalo: Español
Tradukita al la lingvo Português  Français 
"La independencia es ilegal y va a seguir siendo perseguida por todos los medios" : entrevista a Antom Santos, ex preso independentista gallego

- Daniel Seijo

Conversamos con Antom Santos, militante en movimientos populares y ex preso independentista gallego. Fotografía Zoom Entre noviembre y diciembre de 2011 una operación policial llevada a cabo en Galiza, terminó con varios militantes ...Plej novaj tradukoj en ĉiuj lingvoj
21/11/2017  -  TERO DE PALESTINO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Italiano  Español 
Gaza, una distopía - Gideon Levy جدعون ليفي גדעון לוי
Una catástrofe humana está ocurriendo a solo una hora de distancia [de Israel]; un desastre humanitario, un horror del cual Israel tiene la peor parte de la culpa, mientras que [el público en] Israel está ocupado de las ...21/11/2017  -  TERO DE PALESTINO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Italiano  Español 
Gaza, una distopia - Gideon Levy جدعون ليفي גדעון לוי
  L’intervista allo psicologo israeliano Mohammed Mansour è uno dei documenti più sconvolgenti, spaventosi e deprimenti che siano stati recentemente pubblicati da Haaretz. Se Israele fosse una società con un’ ...20/11/2017  -  EŬROPO
Originalo: Español
Tradukita al la lingvo Português  Français 
Antom Santos, ex-prisonnier indépendantiste galicien : “L’indépendance des nations de l’État espagnol est illégale et ils continueront à nous persécuter par tous les moyens” - Daniel Seijo
Entretien avec Antom Santos, militant de mouvements populaires et ancien prisonnier indépendantiste galicien. Photo Zoom Aux mois de novembre et décembre 2011, une opération policière menée en Galice a abouti ...18/11/2017  -  BILDOJ KAJ SONO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Español 
El gobernador de California responde a los activistas indígenas contra la fracturacion hidraulica que los iba a derribar - Amy Goodman
Seguimos con la transmisión en vivo de Democracy Now! desde la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en Bonn, Alemania, donde se han congregado representantes de unos 200 países para negociar con el objetivo de fortalecer ...18/11/2017  -  TERO DE PALESTINO
Originalo: English
Tradukita al la lingvo Français 
Gaza : quand vivre semble une tâche insurmontable
Sur le suicide d'un jeune auteur
- Hamza Abu Eltarabesh حمزة أبو الطرابيش
Mardi 29 août, Mouhannad Younis a avalé une bouteille de somnifères et a mis fin à ses jours. Il avait seulement 22 ans et semblait avoir toute une vie devant lui. Écrivain en herbe, il avait récemment complé ...Tous les articles du  21/11/2017
 Ĉi traduko estas libere reproduktebla, kondiĉe ke oni respektu ĝian integrecon kaj ke oni menciu la aŭtoron, la tradukintojn kaj la fonton