TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 24/06/2019 Tlaxcala, Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen Taskint n Tlaxcala  
Tamazight  
 Asebter n umager 
IḌRISEN INEGGURA S TMAZIƔT
01/07/2016  -  TAFRIQT
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer English  Français  Tamazight   عربي 
Aneẓruf Utrim: Tagermant n Ahmed Boukhari deg tedwilt tanumant n Useqqamu n Tukksa n Ussehres

Ahmed Boukhari احمد بخاري

Ahmed Boukhari – D agensas n weɣref n Uneẓruf Utrim Aseqqamu n Tukksa n Ussehres – Tadwilt Tanumant 17 Yunyu 2016 Mass Aselway, Riɣ ad k-snemmreɣ, ama d kečč, ama imaslaḍen n Useqqamu Uzzig n Tukksa n Ussehres, ɣef tegnit ...16/06/2016  -  TAFRIQT
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer عربي  Tamazight   English  Français 
Tukksa n ussehres seg Uneẓruf Utrim

Ahmed Boukhari احمد بخاري

    Taseɣrut n Ahmed Boukhari, agensas n Terni n Polisario deg Yeɣlanen Yeddukklen, deg Usarag ɣef Tukksa n Ussehres ay d-yellan deg Managua (Nicaragua)   Ahmed Boukhari, d amaslaḍ seg Tmarit (secretariat) taɣelnawt ...01/04/2016  -  TUGNA ED YIMESLI
Aneṣli: Français
Yettussuqqel-d ɣer Tamazight   Italiano  Español 
Idomeni, lɛaṛ n Tuṛuft, s tugniwin

Various Authors - Versch. Autoren - AA.VV. - Auteurs div.

Ugar n 50 000 n yizrazaɣen « ay d-izelli yilel » ɣef tewwura n Tuṛuft tameṛkantit, ladɣa deg tmurt n Legrig seg wasmi ay yettwamdel « webrid n Balqan » ass n 8 Meɣres. 12 000 seg-sen ay la yettmettaten cwiṭ, cwiṭ deg ...25/11/2015  -  TIGEJDA ED TURDIWIN
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Deutsch  Italiano  فارسی  عربي  Tamazight  
S yisem-nneɣ

TLAXCALA ΤΛΑΞΚΑΛΑ ТЛАКСКАЛА تلاكسكالا 特拉科斯卡拉

Tidyanin yesseḥzanen ay d-yellan seg melmi kan ed uhetwir n leḥzen ay inekren deffir-nsent d ayen ay aɣ-yeǧǧan ad d-nessers assefhem-a:  1- Tlaxcala ur telli d igen (armée), wala d akabar, wala d tagrawt n ddin ay yettzuxxun tessen ...04/11/2015  -  TUṚUFT
Aneṣli: Français
Yettussuqqel-d ɣer Tamazight   Ελληνικά  Español  Italiano  English 
Tettwakkes tlelli n tiddit: wid ad idafɛen ɣef unezwu ur testeṛḥeb ara yes-sen Fṛansa

Sophie Chapelle

Anabaḍ (lḥukuma) n Fṛansa la d-yessewjad ad yeḥṛes taɛessast ɣef tlisa-nnes i tallit n wayyur, deg wakud-nni aydeg ad yili Usarag Agraɣlan ɣef Unezwu (climat) deg Paris. Aḥezzib-a yettwaddem « deg tegnit aydeg yella umihi d ...27/07/2015  -  TIGEJDA ED TURDIWIN
Aneṣli: Français
Yettussuqqel-d ɣer Español  Italiano  Ελληνικά  Esperanto  Deutsch  Português/Galego  English  Türkçe  فارسی  Tamazight   عربي  Català 
Qqim deg talwit a Manuel

Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي

Manuel Talens yemmut ass n ttlata 21 Yulyu deg Valencia s ssebba n yiwen n waḍḍan ay yuḍen acḥal aya. S ṛṛwaḥ-nnes, nesṛuḥ daɣ agmat, ameddakel, amendid. Manuel ur yesɛi amtil yerna aṭas aya ay neẓra aya, seg wasmi ay t-yessebɛed ...Tagennarit
Tagennarit


INEṢLIYEN INEGGURA
24/06/2019  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Italiano
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Español  Deutsch  Português/Galego  Türkçe 
Chi sono gli incendiari di petroliere

- Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι مانليو دينوتشي

Il vice-premier Matteo Salvini incontra a Washington il segretario di Stato Mike Pompeo mentre gli ...24/06/2019  -  LUMMA TINESLEMT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer Português/Galego  Français  Italiano 
Iran goes for “maximum counter-pressure”

- Pepe Escobar Пепе Эскобар

Sooner or later the US “maximum pressure” on Iran would inevitably be met by “maximum ...24/06/2019  -  TAFRIQT
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer Français 
La periodista saharaui Nazha El Khalidi juzgada sin testigos internacionales

- Alfonso Lafarga

Nazha declara que fue detenida por su trabajo periodístico de denuncia de violació ...24/06/2019  -  TUṚUFT
Aneṣli: Português/Galego
Yettussuqqel-d ɣer English 
A aposta fascista do grande capital

- Manuel Raposo

Os estreitos contactos entre os partidos da extrema-direita europeia, a reunião realizada em ...23/06/2019  -  TAMRIKT TALATINIT
Aneṣli: Français
Comprendre la guerre qui vient contre le Venezuela (1-5)

- Romain Migus

La guerre contre le Venezuela a déjà commencé. Mais une offensive d’envergure ...Dernières traductions dans toutes les langues
24/06/2019  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Italiano
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Español  Deutsch  Português/Galego  Türkçe 
Körfez’deki petrol tankerlerini kim kundakladı? - Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι مانليو دينوتشي
Manlio Dinucci bizi bir adım geriye atmaya davet ediyor. Washington’un Tahran’ı suçladığı petrol tankerlerine yönelik sabotajları ABD’nin küresel enerji siyaseti kapsamında değerlendiriyor. Böylece, gö ...24/06/2019  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Italiano
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Español  Deutsch  Português/Galego  Türkçe 
Quem são os incendiários dos petroleiros? - Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι مانليو دينوتشي
Manlio Dinucci convida a dar um passo atrás. Ele substitui as sabotagens dos petroleiros das quais Washington acusa Teerão, no âmbito da política energética global dos Estados Unidos. Ao fazê-lo, mostra que, ...24/06/2019  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Italiano
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Español  Deutsch  Português/Galego  Türkçe 
Wer sind die Brandstifter der Öltanker am Golf? - Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι مانليو دينوتشي
Manlio Dinucci lädt uns ein, einen Schritt zurückzutreten. Er ersetzt die Sabotage dieser Tanker, deren Teheran von Washington im Rahmen der globalen Energiepolitik der Vereinigten Staaten beschuldigt wird. Damit zeigt er, dass Mike Pompeo, ...24/06/2019  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Italiano
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Español  Deutsch  Português/Galego  Türkçe 
¿Quién incendia petroleros en el ‎Golfo de Omán?‎ - Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι مانليو دينوتشي
Manlio Dinucci nos invita a analizar los hechos con calma. Pone en el contexto de la ‎política energética global de Estados Unidos, los ataques contra barcos cargados de ‎crudo, ataques que Washington atribuye ...24/06/2019  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Italiano
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Español  Deutsch  Português/Galego  Türkçe 
Who are the arsonists of the petrol tankers in the Gulf? - Manlio Dinucci Μάνλιο Ντινούτσι مانليو دينوتشي
Manlio Dinucci invites us to take a step back. He replaces the sabotage of these petrol tankers, for which Washington accuses Teheran, in the context of the global energy policy of the United States. By doing so, he demonstrates that, contrary to ...Tous les articles du  24/06/2019
 Tzemrem ad d-tessuffɣem neɣ ad d-tessersem tasuqilt-a anda niḍen, maca yessefk ad tili temmed yerna ad d-tbedrem ameskar-nnes, imsuqqlen-nnes ed teɣbalut-nnes.