We are humans, and not machines, hence our right to vacations. We’ll be back on Sept. 1!

 16/08/2018 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Copyleft 
Copyleft
Translations available: English  Español  Français  Deutsch  Português/Galego  Italiano  Català  عربي  Svenska  فارسی  Ελληνικά  Русский  Tamazight   Esperanto 

Copyleft

Açıklama ve Feragat

Biz Tlaxcala üyeleri olarak bilgiye erişim özgürlüğünü kullanıyor ve destekliyoruz, çünkü bilgiye erişim özgürlüğü, başka pek çok nedenin yanı sıra, Manifesto’muzda ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmanın da gerek şartlarından biridir.

Orijinal makaleler ve çeviriler dahil bütün yayınlarımız için izinli çoğaltma ilkesi yani copyleft geçerlidir, Bu da şu demektir: (1) orijinal makaleler copyleft markası altında yazılmış, çeviriler de ya copyleft markası altında üretilen gazete yazılarından ya da kamuya mal olmuş metinlerden yola çıkarak gerçekleştirilmiştir yahut da yazarın haklarını elinde bulunduranlar bize onu çevirme, yayma ve yayınlama yetkisini vermişlerdir; (2) çalışmamız tümüyle gönüllü ve kazanç düşüncesinden uzaktır, üçüncü kişilerden hiçbir biçimde maddi bir kazanç talep etmeyiz, istemeyiz, kabul etmeyiz, kimseye ödeme yapmayız ve (3) yayınlarımız, hem orijinal makaleler hem çeviriler, copyleft markası altında yani yeniden basılan ya da çevrilen makalenin bütünlüğüne her seferinde saygı gösterilerek, yazarı, kaynağı, çevirmeni ve yayınevinin adları anılarak ve bu şartlar altında yayınlandığı açıkça ilan edilerek özgürce çoğaltılabilir.

 
 


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.