We are humans, and not machines, hence our right to vacations. We’ll be back on Sept. 1!

 14/08/2018 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Copyleft 
Copyleft
Translations available: English  Español  Français  Deutsch  Português/Galego  Italiano  عربي  Svenska  فارسی  Ελληνικά  Русский  Tamazight   Türkçe  Esperanto 

Copyleft

Declaració i avís d'exempció de responsabilitat

Els membres de Tlaxcala practiquem i fomentem el coneixement lliure perquè, entre d'altres raons, és condició necessària per a l'assoliment dels objectius que ens plantegem en el nostre Manifest.
 
Totes les nostres publicacions, ja siguin articles originals o traduccions, es regeixen pel principi de còpia permesa o copyleft, i això implica que: (1) els articles originals s'escriuen sota copyleft i les traduccions es basen en articles que també són escrits sota copyleft o bé són de domini públic o bé els seus autors ens han autoritzat per a traduir-los, reproduir-los i publicar-los; (2) la nostra feina és totalment voluntària i sense ànim de lucre, atès que no rebem, exigim, sol·licitem, acceptem ni paguem a tercers cap remuneració material del tipus que sigui; i (3) les nostres publicacions, ja siguin articles originals com traduccions, poden ser reproduïdes lliurement sota copyleft, tot respectant sempre la integritat de l'article traduït o reproduït, citant-ne l'autor, la font, el traductor i el grup editor, i tot declarant explícitament que es reprodueix sota aquestes condicions. 


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.