TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 23/04/2021 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / اسلام: با عیسی، محمد و مارکس در مقابل ستم
Date of publication at Tlaxcala: 05/03/2021
Original: Islam: Mit Jesus, Mohammad und Marx
gegen Unterdrückung


اسلام: با عیسی، محمد و مارکس در مقابل ستم

Tilman von Berlepsch تیلمان فن بِرلِپش

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

 سازمان "آنتی کاپیتالیست موسولمانلر" یا مسلمانان مخالف کاپیتالیسم الهیات آزادیبخش، اسلام و مارکسیسم را با یکدیگر متحد ساخته، اما ابداء کننده اینکار نیست. نمونه های بسیاری از سازمان های چپ در میان مسلمانان وجود دارند

مهم ترین خیابان خرید استامبول که پشت میدان تقسیم قرار دارد و به مرکز قدیمی این شهر منتهی می گردد مانند همیشه پر است. اما بجای کیسه های خرید نایلونی، بَنَرها و پلاکارت های دستنویس به چشم می خورند. ماه رمضان است و مردم را مسلمانان مخالف  کاپیتالیسم به افطار اعتراضی دعوت نموده اند. ده ها هزار مؤمن و بی ایمان روی صفحات روزنامه بر زمین دور سفره های متفاوت نشسته و اغذیه خود را با یکدیگر تقسیم می کنند.

تصویر نمازگزاران عضو مسلمانان مخالف کاپیتالیسم که روی مشمّاهای نایلونی سجده می کنند و توسط حلقه ای متشکل از صدها جوان بی ایمان از دخالت پلیس محافظت می گردند به سراسر گیتی مخابره می شود.

افطار در مخالفت با اردوگان

از این ماجرا 5 سال می گذرد. بحبوحه اعتراضات جنبش گِزی در ترکیه در 2013 بود و این حرکت مسلمانان مخالف کاپیتالیسم نشان می داد که دین نباید فقط در خدمت ارتجاع باشد، بلکه همچین در خدمت فرودستان، در جنبش های به پا خواستگان و در خدمت اهداف دموکراتیک. الله اکبر، شعار نفرات پلیس به هنگام تهاجم به پارک گِزی در جوار میدان تقسیم در استامبول بود و با همین شعار نیز مسلمانان مؤمن در مقابل آنها قرار داشتند.ویدیو: مسلمانان مخالف کاپیتالیسم در حال افطار در خیابان اصلی خرید استانبول موسوم به استقلال

 

مدت ها اسلام سیاسی در ترکیه در خدمت پیشرفت بورژوازی مسلمانی، دارای این هدف بود که قدرت سیاسی را از دست کمالیست های سکولار به در آورد. حزب عدالت و توسعه نیز از این گرایش فکری نشئت گرفته است و خواهان رشد حکومتی است. مسلمانان مخالف کاپیتالیسم با انگیزه مرزبندی با این گرایش متشکل گشت،  با این استدلال که فایده حکومتی که خود را اسلامی می داند چیست، در حالی که نیمی از شاغلینی که حق بیمه خود را نیز می پردازند برای حد اقل مزد ماهانه 300 یورو کار می کنند؟ در نظر مسلمانان مخالف کاپیتالیسم، حزب عدالت و توسعه یک حزب کاپیتالیستی است که فقط حامی منافع تازه به ثروت رسیدگان بورژوازی سنّی بوده، سبک حاکمیتِ آن درست همان است که کمالیست ها داشتند، فقط با ظاهری مذهبی.

آیا محمد آنارشیست (مخالف با سلطه طلبی - مترجم) بود؟

تعالیم اسلامی ناقد کاپیتالیسم چیز تازه ای نیست. در گذشته  در بسیاری از مدارسِ تربیت امام پیرامون موضوع مالکیت بحث ها می شد. اسلام انقلابی که وجدان را در محور عمل انسان قرار داده و به پرس و جو می کشاند، همان جریانی است که مسلمانان مخالف کاپیتالیسم خود را بدان منسوب می دانند. انجمن آنان در محله محافظه کار فاتح در استانبول مستقر است که مرکز اسلام سیاسی در ترکیه می باشد. آنان در آنجا دارای یک مرکز فرهنگی، یک شرکت انتشاراتی و یک سایت خبری هستند. اولین حضور علنی آنان دسته ای مستقل در تظاهرات روز اول ماه مه 2012 بود. در میان آنان بسیاری از چپ ها با گرایشان مختلف، از آنارشیست ها گرفته تا حامیان حقوق زن، کردان، ضد امپریالیست ها و ضد ناسیونالیست ها نیز هستند. اینان را اتکاء به قرآن با یکدیگر متحد ساخته است. افسانه سویسال* که در تحریریه سایت خبری "عدیل مدیا" کار می کند ، حتّا محمد پیامبر را یک آنارشیست (مخالف سلطه گری) می داند.

یکی از رهبران فکری مسلمانان مخالف کاپیتالیسم که رئیس موسسه انتشاراتی آنان است، احسان اِلیچیک، از زمان اعتراضات گِزی همه جا به سخنرانی دعوت شده و در تلویزیون حضور می یابد. اما او غالبا خود را در معرض خطر از جانب گروهی می داند که او را یک خدا نشناس مرتد می خوانند. او در سال 1995 با نوشتن کتابی تحت عنوان "اسلام انقلابی" مکتب فکری مسلمانی ضد کاپیتالیستی را تأسیس نمود. در نظر او هیچ اختلاف اساسی میان سوسیالیسم و اسلام نیست: اگر یک خدا نشناس بگوید: "من به خدا ایمان ندارم، به عدالت، به آزادی، حق، برابری و محبت ایمان دارم" به او می گویم:"تو شاید خودت ندانی، اما تو به خدا ایمان داری".

مبارزه با ظلم به نام اسلام

مسلمانان مخالف کاپیتالیسم خود را "میانه رو" نمی دانند. آنان "بخاطر آزادی فردی و حقوق تمامی رانده شدگان و مظلومین، ارامنه، کردان، علوی ها  و کارگران مبارزه می کنند". آنان بر افکار عصر روشنگری تکیه نمی کنند، بلکه از قرآن در محور فعالیت های خویش تبعیت نموده، بر ارزش های جامعه محور پیامبران از زمان ابراهیم بدین سو تأکید دارند.

مسلمانان مخالف کاپیتالیسمِ ترک به هیچ وجه بی نظیر نیستند. نمونه های بسیاری برای وجود سارمان های چپ، میان وابستگان اسلام هست. برای مثال مالکم ایکس بر بلاک پانتر انقلابی در آمریکا در سالهای دهه 1960 تأثیر بسزائی داشت.

اسلام نیز همانند مسیحیت میتواند هم ایدئولوژی زورگویان باشد و هم ایدئولوژی مظلومان، همانگونه که نمونه مسلمانان مخالف کاپیتالیسم در ترکیه نشان می دهد. نتیجه گیری چیست؟

این یک سوء تفاهم جاری است که وظیفه چپی ها اینست که به ویژه به دنبال مبارزه با دین باشند. مارکس و انگلس نیز با دشمنی فعال با روحانیت مخالف بودند. آن دو اعلام مبارزه ویژه با دین را مردود دانسته، با از خود راندن و زورگفتن به آنان مخالف بودند. چپ های دوران ما نباید از موضع آنها عقب تر روند. فقط بدین گونه می توان با آنان برای مبارزه با گاپیتالیسم متحد شد.

*  این نام تغییر داده شده است                                    

Courtesy of تلاکسکالا
Source: https://www.marx21.de/islam-jesus-mohammed-marx/
Publication date of original article: 31/12/2017
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30959

 

Tags: ترکیهاسلاممسلمانان مخالف کاپیتالیسماعتراضات پارک گزی
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.