TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 21/05/2019 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UNIVERSAL ISSUES 
UNIVERSAL ISSUES / رؤیای بهشت فرنگستان
Date of publication at Tlaxcala: 21/10/2018
Translations available: Deutsch 

رؤیای بهشت فرنگستان

Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

یکی از بزرگترین انگیزه هایی که مردم را به اروپا و آمریکا می کشاند، توهماتی است که از زندگی در آنجا وجود دارد.

تئودور میشائیل

هدف همه جوانان کامرونی، به ویژه فرزندان خانواده های اشرافی در اواخر قرن نوزدهم این بود که هر طور شده به اروپا روند تا از دانش، از پیشرفت و ثروت این قاره سهمی بدست آورند. پدر من نیز یکی از همان جوانان حاضر به عزم بود. آنها می خواستند از تنگی جامعه ی قبیلوی، از تحکم اداره جات استعماری، از مناسبات زندگی خویش که با آنچه نمایندگان به وطن بازگشته هنگام بازگشت از اولین نمایشگاه استعماری در 1894 در برلین با هیجان به خانواده های خویش تعریف کرده بودند متفاوت بود، رها شوند. در حالی که در نظر آنان آلمان همچون سرزمین موعود بود، هر که سرانجام موفق گشته و به آلمان می رسید با شرایطی روبرو می گشت که هیچ ربطی به اوضاع و شرایط بهشت گونه نداشت و تا امروز نیز هیچ تغییری در این زمینه به وجود نیامده است. (از کتاب هم آلمانی و هم سیاه پوست بودن بقلم تئودور میشائیل ص 15)

آرزوهای رؤیایی پناهندگان

یکی از بزرگترین انگیزه هایی که مردم را به اروپا و آمریکا می کشاند، توهماتی است که از زندگی در آنجا وجود دارد. به مشکلات زندگی و دلایل شکست و نابودی افراد توجهی نمی شود. نمی گویند چکونه در اروپا فقر و بیکاری برای خود اروپائیان روز به روز زندگی را سخت تر می کند. کسی نمی گوید اینجا چگونه همواره موج مخالفت با پناهجویان به شدت اوج می گیرد. علاوه بر آن هیچیک از افراد سرخورده و وامانده این جرئت را به خود نمی دهد بگوید همواره مجبور است با نابودی خویش مبارزه کند. تضاد فرهنگی نیز مزید بر علت شده آنها را به بحران های غیر قابل تصور می کشاند. هیچکس نیست در این باره به صراحت صحبت کند.

سوای جوّی که اکنون در اروپا، به ویژه در کشورهای اروپای شرقی حاکم است، این پرسش را آلمان ها مطرح می کنند: مگر بعد از پایان جنگ دوم جهانی که ما آلمان ها با سخت ترین شرایط مواجه بودیم با کوشش خستگی ناپذیر و تحمل سختی ها مملکت خود را بازسازی نکردیم؟ آنها می پرسند چرا این خیل پناهجویان در کشورهای خود نمی مانند و آنجا را نمی سازند؟

منتها مشکل ما از جمله در این است که آنان در این تصور واهی به سر می برند که در غرب  زندگی زیبا و مرفهی در انتظار آنان بوده می توانند در آن سهیم گردند. این است که شهر و دیار خود را ترک کرده و به اروپا می روند.

سختی زندگی و فقر در آلمان

حال نگاه کنیم به دو خبر که در یک شب (در17 اکتبر 2018) در شبکه های رسمی آلمان پخش شد:

 1 – گزارش Zoom درشبکه دوم آلمان حاکی از شرایط طاقت فرسای 500000 رانندگان کامیون های DHL بود که بسته های پستی را به مشتریان می رسانند. برخی از آنان حتا مجبورند شب ها در کامیون بخوابند تا بتوانند هزینه زندگی فقط خودشان را از کارمزدی که می گیرند تأمین نمایند، زیرا مزد آنها برای پرداخت کرایه خانه کفاف نمی کند.

 

 

کاوش در زباله

2 – گزارش کنفرانس فقر ملی در اخبار Tagesthemen در شبکه اول آلمان حاکی از اینکه بیش ار 16% مردم این کشور به فقر دچار بوده و عرض ده سال گذشته شمار کسانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند دوبرابر گشته است.

 

 

 

 

 

Courtesy of تلاکسکالا
Source: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=24384&enligne=aff
Publication date of original article: 21/10/2018
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=24384

 

Tags: غرب آرزوییآلمانفرنگستانپناهجویان
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.