TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 21/01/2019 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / ضرورت یک رویاریویی همه جانبه با دین پسا داعش
Date of publication at Tlaxcala: 18/01/2018
Original: المواجهة الدينية الشاملة لما بعد داعش

ضرورت یک رویاریویی همه جانبه با دین پسا داعش

Ali Mohammad Fakhro علی محمد فخرو

Translated by  Ali Sardari علی سرداری

 

اکنون دولت اسلامی داعش با این ادعای بى اساس که درعراق و سوریه مستقر است، به صورت قدرتی بی سرزمین درآمده است، بسیاری هستند  که از این نوع پرسش ها را مطرح می کنند: پس از سازمان داعش، وهمپیمانانش چه وضعییتی پیش خواهد آمد؟

این پرسش پیچیده شامل چتدین موضوع است، از جمله سیاست،  امنیت و تروریسم دیوانه که  سازمانهای اطلاعاتی و فرهنگ دینی باید بدانها باید پاسخ دهند.

در میان برجسته ترین پاسخهایی که به این پرسشها  داده شده برخی از آن ها که رسمی  هستند بر این نظرند که زمان آن  فرارسیده است تا درنظام آموزش و پرورش ودر برنامه ریزیهای درسهای دینی و همچنین درعرضه  کردن دین اسلام  در مدارس و دانشگاهها تغییرات واصلاحاتی صورت پذیرد. علاوه بر آن برای باز نگری  درست در روشها و رسانه هایی که  در ارائه دین اسلام برای پیروان آن و توسط افراد در مساجد وحسینیه ها یا رسانه های مختلف شرکت  دارند  به همه اینها بطور یکسان نگریسته شود.

در این راستا برخی بر این باورند  که نباید وارد بررسی آیات، روایات وشرحهای فقهی گردید. اینان  وارد شدن در این مورد را توهین به حساب می آورند. برای مثال، در این میان صداهایی وجود دارد که از دعوت برای جهاد و مبارزه با کفار حربی و گسترش اسلام دَم می زنند و نیز انتقاد از صاحبان ادیان دیگر را پیش گرفته اند. وباز برخی بر این نظراند که دولت باید بر خطبه های نماز مسجدها  نظارت داشته باشد، و خطوط قرمزرا مشخص نماید تا واعظان و رسانه های گوناگون از خط قرمزتعین شده عبور نکنند.

برخی گام را از این نیز فراتر گذارده و آموزش فرقه های مختلف اسلامی را به منظور کاهش تبعیض نسبت به این فرقه ها ضروری می دانند. آنان بر این باورند که این کار درکاهش اختلافات فرقه ای اثرخواهد گذاشت و به درگیریهای مذهبی پاین خواهد داد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این اقدامات شرم آور برای حمایت از جوانان مسلمان عرب و غیر عرب و جلوگیری از تاثیر پذیری آنان از اسلام گرایان دیوانه وخشونت طلب که خواستار مبارزه با تمام جهان به نام شعارهای اسلامی هستند، کافی  خواهد بود ؟

این سمت گیری  نسبت به جهادگران اسلامی خشونت طلب که روح و ارزشهای اسلام را تحریف کرده و با تفسیرهای ساده لوحانه و مبهم خود از برخی آیات قرآنی و برخی حدیث ها که  به پیامبر نسبت داده اند ناشی از این تصور است که بدین طریق می توان از چنگال آن نجات یافت. اما موضوع رفع مشکل از دین بسیار بزرگتر، پیچیده تر و خطرناکترازآن است که بتوان با این شیوه ها از آن خلاص شد .از طرف دیگر مقابله با نگاه افراطی، یک رویارویی همه جانبه با دین را طلب می کند.

ما در این نوشتاراز رویارویی سیاسی، امنیتی و اقتصادی چشم پوشی کرده بدان نمی پردازیم و در مقابل،  رویارویی  دینی را مد نظر داریم. و برای این کار دو چالش کلان در دومنبع اصلی دین اسلام در مقابلمان قرار دارند: یکی حدیثهای منسوب به  پیامبر (ص) و دیگری میراث فقهی به جای مانده از فقیهان.

 در اصل این چالشها به این دو منبع و تاثیر روشن ازتقلبات سیاسی و درگیری های حکومتی برمی گردد و همچنین بدان روش شناسی که در عصر تدوین وجود داشته ودر بافتن این دروغها  دخیل بوده اند. همین امر باعث شد تا دروغ های عمدی به پیامبر اکرم، یا به امام و یا فقیه معروف در عصر خود  نسبت داده شود. وهمین مشکل یعنی نسبت دادن دروغ از آن دو منبع به قرآن کریم نیز انجام می شده است.

یادآوری این  نکته برای خود ما مهم است که  دوره ای طولانی بین مرگ پیامبر (ص) و تهیه و تدوین احادیث منسوب به او وجود دارد. ازسوی دیگرموضوع حافظه انسان است که از لایه های گوناگونی شکل گرفته است. درحافظه انسان به مرور زمان الفاظ و معانی تغییر می یابند. همین تغییرات در این نگرش ها ها تاثیر می گذارند.  بحث وکنکاش های جدی در مورد اسناد و ویرایش آن ها ادامه می یابد. همچنین التزام  به حدیث های تک راوی مطرح است که ما هنوز هم با آن سر کار داریم. برخی ادعا می کنند که آیات قرآن توسط سخنان حضرت محمد نسخ می گردد. همین ادعا از جانب طلبه ها برکتابهای فقهی معروف افزوده شده است، از جانب دیگرموضوع درگیری های خونین در مورد جایگاه رای و عقل در درک قرآن و تفسیر آن و نسبت  قران به قدیم و یا حادث بودن آن نیز مطرح می گردد. از سوی دیگر نوشته های بسیارجدید درنقد  مطالب وارده در منابع فقهی مانند کتاب بخاری یا صحیح مسلم یا کافی وغیره به رشته تحریر در آمده است .

تمامی موضوع های یاد شده به ما یادآور است که ما در مقابل میراث بزرگی قرار داریم، میراثی که نیاز اساسی  به تجزیه و تحلیل  همه جانبه دارد، آن هم در فضایی آرام وبدون تشنج. در چنین شرایط باید به پاک سازی آن پرداخت، ولازم است ناخالصی ها ، عيب ها و برچسب های ناروا از آن زدوده گردد، و در بازسازي آن لازم است از علوم مختلف به روزشده انسانی، اجتماعی و طبیعی استفاد گردد. با توجه به حجم زیاد و پیچیدگی آن، این روند به تلاش نهادهای موجود و استفاده از امکانات  رسمی و اجتماعی نیازمند است، تا دین در جهت استقلال گام بردارد ، واز سمت گیریهای سیاسی و بهره برداری از دین دوربماند. این بازنگری نیاز به یک تصمیم شجاعانه دارد تا از خط کشی های مذهبی واحساسات فرقه گرایی گامی فراتر رود و به تفکیک تاریخ از دین پرداخته، به یک سوء برداشت تاریخی از دین فطرت پایان داده شود، تا دیگر از هر گونه پیچیدگی وقید وبندها واضافاتی که درگیریهای بشری  همواره بر دین  افزوده اند  به دورباشد.

اکنون دیگر ما باید فقط شاهد پيامدها وبازتاب های این تلاش بوده و نتیجه های آن را در برنامه های آموزش وپررش وهمچنین در سخنرانی های مذهبی در مساجد و حسینیه ها و نیز در رسانه های های مختلف منعکس کنیم. آنگاه این نقد و بازبینی و ویرایش ما  سدی در مقابل جهادگرایان دیوانه عقب مانده از نظر فکری و  وجدان دینی خواهد بود.

در پایان باز این موضوع را به خودمان یادآوری می کنیم که این نقد وباز نگری دینی فقط در محدوده دین باقی نخواهد ماند. بلکه فراتر از آن خواهد رفت و تاثیرهای بسیاری بر رفتارهای اجتماعی ، اوضاع روحی فرد مسلمان خواهد داشت، از جمله در ریشه های فرهنگی جوامع و شیوه های سیاسی در کشورهای عربی و اسلامی که به لحاظ مذهبی حائز اهمیت است. این کار از منظرهای دیگر نیز قابل توجه بوده و باید مورد نقد قرار گیرد. در گذشته و حال تلاش های فردی زیادی برای مقابله با نقاط ضعف این میراث صورت گرفته است. در گذشته سعی کردند قران را به مکان اصلیش باز گردانند تا وضعیت قرآن روشن وقابل  توجه برای زندگی مسلمانان گردد، از جانب دیگر  میراث مزبور طی قرن ها و در سراسر جهان  موقعیت قران را تضعیف کرده است. به همین جهت این تلاشها نتوانست در برابر  دیوانه و عقب ماندگان جهادی بایستد ودر مقابل آنها تمامی این تلاش ها ضایع گشت وهمه آنها را از مسیر اصلیش به بی راهه برد.

اکنون این پدیده جهادی دیوانه، چه از نظر خشونت طلبی و چه از منظرامکانات مالی وسازمانهای جاسوسی که از جانب دولتی ها داده می شد شروع به کاهش نموده است. در ضمن اکنون فرصتی برای از بین بردن منابع مبهمی که باعث ویرانی و تخریب گشته است به دست آمده. در این رابطه كارى که با اما  و اشاره انجام شود و پینه کاری با این دیوانگان جهادی هرگز فایده ای در بر نخواهد داشت. البته مقابله ریشه ای با این جریان می تواند یک راه حل باشد. 

Courtesy of تلاکسکالا
Source: http://www.alquds.co.uk/?p=827306
Publication date of original article: 16/11/2017
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22512

 

Tags: اصلاح آموزش دینیدولت اسلامی/ داعشمیراث فقهی
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.