TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 21/05/2018 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 EUROPE 
EUROPE / کریسمس پناهجویان افغان در کابل
Date of publication at Tlaxcala: 11/12/2016
Original: Weihnachten für afghanische Flüchtlinge in Kabul

کریسمس پناهجویان افغان در کابل

German-Foreign-Policy.com

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

کابل/ برلین: برلین برای اواسط هفته آینده اولین پرواز بازگرداندن پناهجویان افغان را اعلام کرده است. به طوری که گزارش می شود قرار است تا 50 افغان که پناهندگیشان رد شده است به زمستان کابل انتقال یابند. سایر پروازهای از این قبیل نیز در نظر گرفته شده است. در وزارت کشور آلمان گفته می شود تا میزان 12500 افغان فاقد حق اقامت در آلمان حضور داشته و باید کشور را ترک گویند.

مبنای این تصمیم قرار و مدار بازگرداندنی است که برلین و اتحادیه اروپا در آغاز ماه اکتبر با کابل گذاشته اند که تحت شرایط ویژه پس فرستادن خردسالان را نیز ممکن می سازد. انجام این اقدامات علی رغم این است که رقم کشته شدگان غیرنظامی در این کشور به تازگی به اوج خود رسیده است و سازمان ملل برای چندمین بار نسبت به شرایط وحشتناک افغانستان اخطار داده است. کارمندان اداره مرکزی آلمان برای مهاجرت و پناهندگان (بامفBAMF ) گزارش می کنند که تحت فشار شدیدی برای اینکه به افغانها دیگر جواز پناهندگی ندهند قرار دارند. دولت آلمان مدت ها پیش در یک عملیات سازمان یافته تبلیغاتی در افغانستان این خبر را شایع نمود که مردم را از فرار از کشورشان بر حذر می دارد: آلمان به کارگر ساده احتیاجی نداشته، فقط به نیروی کارآموزده نیاز دارد.

بازگرداند «با احترام»

مبنای اداری برای ارجاع های در نظر گرفته شده قراری است میان آلمان و افغانستان و نیز میان افغانستان و اتحادیه اروپا که در دوم اکتبر در کابل به امضا رسید. مطابق این قرار افغانستان بازگرداندن پناهجویانی را که تقاضاهایشان رد شده باشد می پذیرد. افغانستان از جمله موظف است اسناد لازمه را بدون تأخیر آماده نماید. در مواردی که کابل موفق بدین کار نگردد، اتحادیه اروپا مستقلا اسناد مزبور را صادر می نماید که بر طبق قرار، محترمانه، مطمئن و مرتب انجام خواهد شد.[1] در تکمیل این کار از یک سو کوشش های بیشتری در جهت جذب افراد و از سوی دیگر اقدام تبلیغی علیه فرار افغانها به اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. برلین یک چنین عملیات سازمان یافته ای را در پائیز سال جاری آغاز نموده، با نصب پلاکات هایی در افغانستان منتشر ساخته بود که افغانها غالبا سال ها در آلمان اجازه کار دریافت نمی کنند، خردسالان را نیز پس خواهند فرستاد و در آلمان فقط به نیروی کارآزموده نیاز است و نه به کارگر ساده.[2] تبلیغات مزبور، همانطور که تداوم فرار افعانها نشان می دهد، فایده ای نداشته است. اکنون دیگر کابل باید انجام این کار را خود بر عهده گیرد.

قربانیان روزافزون

طبیعتا بازپس فرستادن به افغانستان با وضع فجیع این کشور در تناقض است. در نیمه اول سال جاری سازمان ملل اوج تازه ای از رقم قربانیان غیرنظامی را گزارش کرده است. این افزایش اکنون نیز تداوم دارد. در اولین ماه های سال جاری با رقم 8397 قربانی غیرنظامی که 2562 تن آنها کشته و 5835 تن مجروح گشته اند، بیش از هر زمان دیگر می باشد. به طوری که سازمان ملل گزارش می کند بیش از هر چیز فزونی جنگ های زمینی موجب افزایش شمار کشته شدگان بوده و بیش از نیمی از قربانیان کودکان هستند. شمار خردسالان کشته 639  و مجروهان 1822 بوده است. در اثر حملات هوائی بین ژانویه و سپتامبر 2016 دستکم 133 تن غیرنظامی کشته و 152 تن مجروح گشته اند. یک سوم آنها قربانیانی هستند که بدنبال حملات بین المللی هوایی آسیب دیده اند.[3] در اینکه غیرنظامیان در همه مواردِ زندگی می توانند هدف حمله قرار گیرند را سازمان ملل در گزارش مزبور تأیید می کند: اکنون دیگر همواره مناطق غیرنظامی، بازارها، امکنه دینی، تأسیسات بهداشتی و مدارس مورد حمله قرار گرفته و در تمامی 38 استان کشور آورارگان پناهجو سرگردان می باشند.

خشونت بی انتها

برلین علی رغم اطلاع دقیق از اوضاع واقعی در افغانسان مدت هاست می کوشد تا (بامف) در پاسخ تقاضای پناهجویان بیش از پیش تصمیم گیری منفی اتخاذ نماید. این در حالیست که کلیدهای مربوط به تصمیم گیری های مزبور در رابطه با کشورهایی که پناهجویان از آنجا فرار کرده اند با اینگونه تصمیم گیری تناقض دارد. در متن کلید این تصمیم گیری از جمله چنین آمده است: «در تمامی بخش های افغانستان درگیریهای جنگی میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان و سایر دستجات اپوزیسیون به شکل جنگ داخلی و مبارزه چریکی حاکم است.» در گزارش مزبور چنین آمده است که «نقض حقوق بشر» بطور گسترده شایع بوده و «به ندرت تحت تعقیب قرار می گیرد».تهیه مواد غذایی «مشکل» بوده، 50 درصد کودکان «بخاطر کمبود مواد غذایی در دراز مدت خسارت دیده اند» و «مداوای بیماری ها در حال حاضر بسیار محدود امکان دارد». زیرا «خدمات پزشکی بخاطر فقدان دارو، دستگاه پزشکی، اطباء و نیز کمبود پرسنل کارآموخته ناکافی است. در گزارش مربوطه این مطلب نیز افزوده گشته است: «از میانه دوم سال 2012 شمار کشته شدگان غیرنظامی رو به افزایش است». پایانی برای خشونت قابل پیش بینی نیست.[4]

احتمال کشته شدن

با اینحال برلین برای اینکه پس فرستادن ها را مشروع جلوه دهد، بر این ادعا تأکید دارد که برای آوارگان در افغانستان گزینش فرار داخلی وجود دارد. متناسب با این بیان، کلید تصمیم گیریِ اداره مرکزی آلمان برای مهاجرت و پناهندگی (بامف) را تغییر داده اند. در آنجا در بخشی که بر آن تأکید شده است چنین آمده: «مقررات اصولی برای انجام امکانات محافظتی در مورد جوانان، افراد مجرد و مردان کاری باید مورد توجه قرار گیرد». بنا بر این گزارش، طبق مقررات مزبور این حفاظت همچنین در مورد وابستگان اقلیت های قومی، اعضاء سابق حزب کمونیست و مخالفان قدرتمندان محلی می باید مصداق یابد. در یکی از اوراق داخلی بامف میزان احتمال کشته شدنِ پس فرستادگان «0,074 درصد» ذکر شده است. این میزان بی معنی بدین جهت قابل اهمیت است که دادگاه ها احتمال کشته شدن تا میزان 0,125 درصد را بی اشکال اعلام نموده اند: «هر که تا این میزان در معرض خطر کشته شدن باشد «خطر زیادی برای جسم و جان وی نیست». [5] علاوه بر آن فشار زیادی بر کارمندان بامف وارد می گردد. به گفته یکی از کارمندان این اداره «هر که بخواهد به مرد مجرد افغانی کمک محافظتی رساند باید جرأت داشته باشد». این فشار در حال حاضر اثر خود را نشان می دهد. در حالی که در سال گذشته پاسخ به تقاضاهای پناهندگی برای 78 درصد افغانها مثبت بوده است در سال جاری این میزان به 52 درصد تقلیل یافته است.[6]

خردسالان بدون همراه

در وسط هفته آینده قرار است اولین پس فرستادن جمعی به افغانستان انجام شود. به طوری که گزارش شده است بدین صورت تا 50 پناهجو به زمستانِ کابل منتقل خواهند شد. وزارت کشور آلمان از رقم 12500 افغانی ذکر می کند که فاقد حق اقامت در آلمان بوده و اکنون باید پس فرستاده شوند. در این بین از پس فرستادن خردسالان نیز گفتگو می شود: نخست وزیر استان زاکسِن، شتانیزلاو تیلیش (وابسته به حزب دموکرات مسیحی) خواهان «پس فرستادن قطعی جوانان بالغ به لحاظ حقوق جزائی است که مرتکب جرم بزرگی شده باشند».[7] معاون ریاست حزب دموکرات مسیحی، توماس اشتروبِل، نیز این کار را مجاز می داند. [8] به گفته او قرار میان اتحادیه اروپا و افغانستان اجازه این کار را می دهد: در این توافقنامه آمده است خردسالان فقط در صورتی نباید به افغانستان پس فرستاده شوند که خانواده آنها قابل یافت نبوده و هیچ امکان مناسبی نیز برای نگهداری آنها در آنجا نباشد. [9] در جمله مزبور جای این تعبیر گذاشته شده است که – در صورد وجود نیت سیاسی – بتوانند به پس فرستادن جوانان جامه ی عمل بپوشانند.

پاورقی ها

 [1] Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU. Kabul, 02.10.2016.
[2] Die Kampagne kann hier eingesehen werden: www.afghanistan.diplo.de/Vertretung/kabul/en/03/FluchtMigrationEN/RumoursOV.html/ .
[3] UNAMA releases civilian casualty data for third quarter of 2016. unama.unmissions.org 19.10.2016.
[4], [5], [6] Kai Biermann, Julian Jestadt, Nico Schmolke: Die kalte Rechnung des Innenministers. www.zeit.de 17.11.2016.
[7] Tillich fordert Abschiebung von Minderjährigen. www.lvz.de 05.12.2016.
[8] Strobl schließt nicht aus, Minderjährige abzuschieben. www.faz.net 07.12.2016.
[9] "Unaccompanied minors are not to be returned without successful tracing of family members or without adequate reception and care-taking arrangements having been put in place in Afghanistan." Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU. Kabul, 02.10.2016.

بسیاری از مناطق افغانستان «به حد کافی امن» می باشند. این را دولت آلمان اعلام کرده است.
منبع  ZEIT ONLINE

 


تظاهرات افغانستان در برلین علیه پس فرستادن پناهجویان - 10 دسامبر 2016
تصویر از مهدی

Courtesy of تلاکسکالا
Source: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59499
Publication date of original article: 08/12/2016
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=19452

 

Tags: افغانستانآلمانپناهجویانپس فرستادن
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.