TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 10/07/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UNIVERSAL ISSUES 
UNIVERSAL ISSUES / فراخوان حمایت از مقاومت ملت یونان و کمیسیون حقیقت یابِ آن
برای بررسی بدهی های آن کشور
Date of publication at Tlaxcala: 10/05/2015
Original: Llamamiento en apoyo de la Grecia que resiste y su Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública
Translations available: عربي  Tamazight   Français  Català  English  Português/Galego  Italiano  Deutsch  Русский  Ελληνικά 

فراخوان حمایت از مقاومت ملت یونان و کمیسیون حقیقت یابِ آن
برای بررسی بدهی های آن کشور

Various Authors - Autores varios - Auteurs divers- AAVV-d.a.

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

  خطاب به مردم اروپا و سراسر گیتی

در جانبداری از حق ملت مبنی بر بررسی قرضه های کشور

 
به همه ی مردان و زنانی که سیاست توازن دخل و خرج را مردود دانسته و حاضر نیستند زیر بار بدهی های دولتی روند که گلوی آنها را فشرده و بدون آگاهی آنان و برخلاف منافعشان ایجاد گشته اند.
 
ما امضاء کنندگان این فراخوان در کنار مردم یونان قرار داریم که با آراء خود در 25 ژانویه 2015 برای اولین بار در انتخاباتی در اروپا و نیم کره شمالی سیاست توازن دخل و خرج را که آنها را محکوم به رفتن زیر بار بدهی های دولتی می کند و توسط دولتمردان و بدون آگاهی و برخلاف مصالح آنها بسته شده اند، مردود شمردند. ما همچنین بر این نظر هستیم که ایجاد کمیسیون حقیقت یاب برای بررسی بدهی های یونان به پیشگامی ریاست پارلمان آن کشور واقعه ایست دارای اهمیتی تاریخی که نه فقط برای مردم یونان، بلکه همچنین برای مردم اروپا و سراسر گیتی دارای اهمیتی تعیین کننده می باشد.
کمیسیون حقیقت یاب پارلمان یونان که متشکل از اعضای افتخاری از سراسر جهان می باشد احتمالا در سایر کشورها نیز دنباله روانی خواهد یافت. اولا بدین خاطر که مشکل بدهی، بلائی است که اکثر کشورهای اروپا و گیتی بدان دچار می باشند و ثانیا بدین خاطر که میلیون ها انسان در مورد اینگونه بدهی ها سئوالاتی اساسی دارند:
 
بر سر پول هایی که از این قرضه ها کسب شده اند چه آمده است؟ این قرضه ها مشروط به چه شرایطی بوده اند؟ چه نزول هایی و با چه درصدی نسبت به مبلغ قرضه پرداخت شده است؟ چه میزانی از قرضه ها بازپرداخت گشته اند؟ چگونه ممکن بود که این قرضه ها بدون آنکه برای مردم حاصلی داشته باشند، بر هم انباشت گردند؟ این سرمایه به کجا رفته است؟ چه مقدار را چه کس و از چه طریقی برداشت کرده است؟
علاوه بر اینها: چه کسی قرض گرفته است و با چه مجوزی؟ چه کسی در دادن قرضه سهیم بوده و در این میان چه نقشی داشته است؟ تکالیفی که از این راه بر عهده کشور مقرر گشته چگونه صورت گرفته است، بر اساس کدامین تصمیم گیری ها و کدامین جوازها؟ چگونه بدهی های شخصی تبدیل به بدهی های کشوری گشته اند؟ چه کسی پروژه های نامناسب را تنظیم نموده است، چه کسی آنها را به راه انداخته و دنبال نموده و چه کسی از آن ها سود برده است؟ آیا با این پول ها کاری خلاف قانون یا جنایتی صورت گرفته است؟ چرا جنبه های حقوق مدنی یا اداری مربوطه رعایت نگشته اند؟ 
همه ی این پرسش ها توسط کمیسیون مزبور که از جانب رئیس پارلمان یونان تشکیل گشته است، بدون رعایت مصالح اشخاص دنبال می شوند. کمیسیون مزبور رسماً وکالت دارد «تمامی اطلاعاتی را که مربوط به ایجاد و رشد سریع بدهی های کشوری می باشند جمع آوری و به گونه ای علمی بررسی نماید تا تشخیص داده شود چه بخشی از این بدهی ها از زمان بیانیه های سیاسی مربوطه، یعنی از ماه مه 2010 تا ژانویه 2015 و نیز از سال های پیش تر غیرقانونی، منفورو یا غیر قابل تحمل می توانند ارزیابی شوند». علاوه بر آن کمیسیون مزبور می باید اطلاعاتی را که به همه مردم مربوط می شود منتشر ساخته و در اختیار عموم قرار دهد، اسنادی را منتشر سازد که مبانی اطلاعیه های دولتی را نشان داده و در خدمت مطلع ساختن مردم یونان، جامعه بین الملل و افکار عمومی جهانی باشند و دعاوی مربوط به منتفی ساختن بدهی های مزبور را اثبات نمایند.
ما بر این باوریم که از جمله اساسی ترین حقوق شهروندان است که پاسخ های دقیق و روشنی به این پرسش ها داده شود. علاوه بر این به نظر ما امتناع از پاسخگویی، بی توجهی به اصول دموکراسی و شفافیت از جانب سلطه گرانی می باشد که نظام بدهی را ایجاد نموده و آن را در خدمت غنی تر ساختن اغنیا و فقیرتر کردن ضعفا بکار می برند. به نظر ما بدتر از آن این است که سلطه گران مصممانه برای خود حق انحصاری تعیین سرنوشت اجتماع را قائل بوده و بدین وسیله شهروندان را از حق تعیین سرنوشت خویش و جهان سلب می نمایند.
به همین جهت ما با این فراخوان از همه ی مردم، حرکت های اجتماعی و شبکه های اکولوژی و فمینیستی، نهضت ها، سندیکاها و سازمان های سیاسی دعوت می کنیم که اروپایی را که همواره غیردموکراتیک تر و غیر انسانی تر می گردد مردود شمارند:
همبستگی خویش را با مقاومت مردم یونان نشان دهید و فعالانه از کار کمیسیون حقیقت یاب برای بررسی بدهی های یونان حمایت نمایید و نیز از کار آنها برای روشن ساختن این پرسش ها که چه بخشی از بدهی های یونان غیرقانونی، منفورو غیر قابل تحمل می باشند.
از آنها در قبال حملات شرم آوری که بدانها برای جلوگیری از روشن شدن حقایق مربوط به نظام بدهی ها از جانب نیروهای یونانی و بین المللی می شود، حمایت کنید.
فعالانه در بررسی این بدهی ها که توسط شهروندان اروپا و فراتر از آن نیز صورت می گیرد، شرکت نمائید.
در شبکه های اجتماعی خود در باره اظهار همبستگی و حمایت خود اطلاع رسانی کنید. زیرا این اظهار همبستگی و حمایت تنها راه ابطال نقشه ی سلطه گران برای خفه نمودن مردم یونان که علیه دشمن مشترکمان مبارزه می کنند می باشد: نقشه ی آنها مبتنی بر سیاست توازن دخل و خرج و بدهی ها که گلوی ما را می فشارد.
در مقابل ما دشمن مکار، متحد و سازمان یافته ای قرار دارد که با قدرت زیادی که دارد مصمم است تسلط خویش را برما تا بدترین سرانجام ادامه دهد: ما که اکثریت جوامع خود را تشکیل می هیم نباید بخود اجازه دهیم با سهل انگاری هرکداممان به تنهایی و در انزوا مقاومت نماید. پس بیائید قوایمان را با هم و در یک حرکت جمعی در همبستگی با ملت یونان متحد سازیم و به کمیسیون حقیقت یاب پارلمان یونان کمک کنیم تا کارش را به انجام رساند، بکوشیم در همه جا کمیسیون های مشابهی را برای مسئله ی بدهی بوجود آوریم.
مبارزه ملت یونان، مبارزه ی ماست و پیروزی آن نیز پیروزی ما خواهد بود. ما فقط با اتحاد خود قوی هستیم.
امضاء کنندگان:

 

Courtesy of تلاکسکالا
Source: http://greekdebttruthcommission.org/assets/Espanol.pdf
Publication date of original article: 05/05/2015
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=14636

 

Tags: کمیسیون حقیقت یاب بدهی هابدهی های منفوریوناناروپااتحادیه اروپاهمبستگی بین المللی
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.